Prime Angus Striploin
Thăn ngoại bò Mỹ Prime: 1.390.000đ/kg
Prime Angus Ribeye
Thăn lưng bò Mỹ Prime: 1.490.000đ/kg
Prime Angus Flap Meat
Diềm bụng bò Mỹ Prime: 795.000đ/kg
Prime Angus Short-Rib
Sườn bò Mỹ Prime Angus: 795.000đ/kg
Prime Angus Short-rib Meat
950.000đ/kg (Thịt sườn bò Angus cấp độ Prime)
Choice Short-Plate
Ba chỉ bò Mỹ Choice: 199.000đ/kg (đóng khay 250gr - 300gr)

Mua trên 3kg: còn 179.000đ/kg (đóng khay 250gr - 300gr)
Show More