Những hình ảnh, khoảnh khắc được ghi lại trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Team Đỉnh Phong