Đăng ký thông tin thành viên ngay hôm nay để nhận được ưu đãi chiết khấu khi mua hàng tại các cửa hàng của Đỉnh Phong và mua hàng qua online/hotline.

(tạm thời không áp dụng chiết khấu tại cửa hàng tại Thảo Điền, Quận 2 và Hà Nội vì có chính sách riêng tại mỗi cửa hàng)

Đăng ký thông tin thành viên - Member Info
(Mã số khách hàng là số điện thoại của Quý khách - Please using your phone number as Customer ID when purchasing)

Cảm ơn Quý khách

Thanks for submitting!