top of page

Đăng ký thông tin thành viên ngay hôm nay để nhận được ưu đãi chiết khấu khi mua hàng tại các cửa hàng của Đỉnh Phong và mua hàng qua online/hotline.

Chương trình tích điểm mua hàng
(Quý khách hàng vui lòng thông báo số đt đăng ký để nhập điểm khi mua hàng)
- Mỗi 100.000đ mua hàng được 1 điểm
- 1 điểm quy đổi được 3.000đ và Quý khách hàng có thể sử dụng điểm để thanh toán khi mua hàng

Đăng ký thông tin thành viên - Member Info
(Mã số khách hàng là số điện thoại của Quý khách - Please using your phone number as Customer ID when purchasing)

Cảm ơn Quý khách

Thanks for submitting!

bottom of page