Cá được nuôi tại biển Nauy - phía Bắc Đại Tây Dương nơi có khí hậu lạnh quanh năm, bù lại nguồn nước trong sạch và môi trường tự nhiên tạo điều kiện thuận lợi cho cá hồi phát triển với chất lượng cao nhất.

 

Việc kiểm soát thức ăn cho cá được thực hiện một cách nghiêm ngặt, thức ăn hữu cơ cho cá không chứa bất cứ chất biến đổi gen nào, bao gồm các loài cá nhỏ như cá cơm và cá tuyết,…

 

Cá hồi sau đó được đánh bắt, sản xuất, xuất khẩu bởi các công ty hàng đầu như Salmar, Leroy và Đỉnh Phong nhập về trực tiếp 2 lần mỗi tuần để đảm bảo cá hồi được tươi, ngon nhất.

CÁ HỒI NAUY (SALMAR)

Nhập khẩu trực tiếp từ Nauy

Cá hồi tươi Na-uy (size 6-7kg/con)
Cá hồi tươi Na-uy (size 6-7kg/con)

Nguyên con: 390.000đ/kg (phi lê, chia phần, đóng gói hút chân không miễn phí) Phi lê còn da (nguyên miếng 1.6-1.8kg): 595.000đ/kg

Cá hồi phi lê (phần bụng)
Cá hồi phi lê (phần bụng)

750.000đ/kg, hỗ trợ thái Sashimi Gừng hồng: 60.000đ/bịch 250gr

Cá hồi phi lê (phần bụng)
Cá hồi phi lê (phần bụng)

750.000đ/kg, hỗ trợ thái Sashimi Gừng hồng: 60.000đ/bịch 250gr

Cá Hồi muối
Cá Hồi muối

145.000đ/100gram

Cá Hồi muối
Cá Hồi muối

145.000đ/100gram

Cá Hồi muối
Cá Hồi muối

145.000đ/100gram