Ribeye (Thăn lưng)
795.000đ/kg
Striploin (Thăn ngoại)
595.000đ/kg
Tenderloin (Thăn nội)
- Nguyên cây: 950.000đ/kg (Whole)
- Cắt lẻ: 1.300.000đ/kg (Portion cut)
Flap Meat (Diềm bụng)
530.000đ/kg
D-Rump (Nạc mông)
535.000đ/kg
Shin (Bắp bò)
495.000đ/kg
Knuckle (Đùi gọ)
495.000 đ/kg
Ground Beef (Thịt xay)
495.000 vnd/kg
Rib-finger (Dẻ sườn)
485.000đ/kg
Short-rib (Sườn bò có xương)
495.000đ/kg
Steak Oyster Blade (Lõi vai)
Cắt Steak: 495.000đ/kg
Chuck Flap (Bẹ sườn vai)
535.000đ/kg
Oyster Blade (Lõi vai)
Bào cuộn lẩu: 550.000đ/kg
Flank (Nạm bụng)
495.000đ/kg
Fresh Sausage (Xúc xích tươi)
395.000đ/kg
Beef Patty (Bánh Hamburger)
60.000đ/bánh (150gr)
Show More
Rib-finger (Dẻ sườn)

485.000đ/kg