Hải sản tươi đánh bắt tự nhiên từ những vùng biển sạch nhất
CÁ NGỪ VÂY XANH (BLUEFIN TUNA)

CÁ NGỪ VÂY XANH (BLUEFIN TUNA)

CÁ CAM ÚC (KINGFISH)

CÁ CAM ÚC (KINGFISH)

CÁ HỒI NA-UY (SALMON)

CÁ HỒI NA-UY (SALMON)

Bào ngư Úc

Bào ngư Úc