Bào ngư Úc viền xanh

Giá bán: - Trên 325gr/con: 6.500.000d/kg (325 gram Up/fish); - 225gr-325gr/con: 5.900.000d/kg (Up to 325 gram/fish) - 150gr-225gr/con: 5.500.000đ/kg (Up to 225 gram/fish); - 100gr - 150gr/con: 5.100.000đ/kg (Up to 150 gram/fish) - Dưới 100gr/con: 4.700.000/kg (Up to 100 gram/fish). Sản phẩm được đóng gói, cấp đông nhanh từng con theo công nghệ I.Q.F